di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghi lễ Then và lễ hội Lồng Tồng được duyệt là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 11.1, ông Nguyễn Việt Thanh – Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang cho biết, Bộ VHTTDL vừa quyết định đưa nghi lễ Then của dân tộc Tày ở Quảng Ninh, Lào Cai, Tuyên Quang và lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày ở Tuyên Quang vào danh mục Di sản văn hóa more »